Prawo socjalne na terenie Niemiec

Niemcy są państwem opiekuńczym. Oznacza to, że działania państwa są ukierunkowane na zapewnienie sprawiedliwości społecznej i zabezpieczenia społecznego. Jedną z zasad państwa opiekuńczego jest zagwarantowanie każdemu obywatelowi minimum socjalnego.

W praktyce potrzebujący obywatele otrzymują Hartz IV, zasiłek chorobowy, ubezpieczenie podstawowe lub pomoc społeczną w celu zapewnienia minimum socjalnego. Osoby niepełnosprawne i wymagające opieki są również wspierane przez państwo niemieckie. Ponieważ należy zapewnić, aby ich podstawowe potrzeby życiowe również zostały zaspokojone. W Niemczech prawo socjalne dzieli się na obszerną ustawę o zabezpieczeniu społecznym i specjalne prawo do odszkodowania socjalnego.

Wszystkie niemieckie ustawy dotyczące prawa socjalnego zostały skodyfikowane w SGB (Niemieckim Kodeksie Społecznym). Obejmują one ustawy o świadczeniach mieszkaniowych, pomocy społecznej, świadczeniach rodzicielskich, podstawowych świadczeniach dla osób poszukujących pracy, wsparciu dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, opiece nad młodzieżą, promowaniu szkoleń i zatrudnienia oraz ochronie w przypadku bezrobocia. Ujednolicono tu również przepisy dotyczące ubezpieczenia pielęgniarskiego, emerytalnego, wypadkowego oraz ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Nasza kancelaria zajmuje się następującymi kwestiami:

  1. Czy kwota zasiłku Hartz IV została Państwu zmniejszona, lub też otrzymali Państwo błędną decyzję?
  2. Czy otrzymali Państwo zakaz pobierania zasiłku dla bezrobotnych?
  3. Mają Państwo pytania lub problemy dotyczące zasiłku chorobowego?

Nasza kancelaria specjalizująca się w niemieckim prawie socjalnym, reprezentuje swoich klientów w sprawach prawnych w Niemczech dotyczących świadczeń socjalnych i innej pomocy ze strony władz publicznych. Oprócz problemów z agencjami pracy (Jobcenter lub Bundesagentur für Arbeit) i Hartz IV, są to również spory dotyczące

  • opieki społecznej,
  • zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech,
  • niemieckie ubezpieczenia podstawowe,
  • ubezpieczenia zdrowotnego (Krankenkasse),
  • ubezpieczenia emerytalno-rentowego (Rentenversicherung),
  • ubezpieczenia opieki długoterminowej i
  • ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na terenie Niemiec.

Blog

Niewykorzystany urlop w Niemczech: Kiedy upływa uprawnienie do urlopu?

Niewykorzystany urlop w Niemczech: Kiedy upływa uprawnienie do urlopu?

Na podstawie niemieckiej federalnej ustawy o urlopach wypoczynkowych pracownicy muszą wykorzystać pozostały urlop do końca roku lub najpóźniej do 31 marca, w przeciwnym razie może on upłynąć. Dobra wiadomość dla polskojęzycznych pracowników, którzy mieszkają i […]


Czytaj więcej
Wynagrodzenie za nadgodziny dla kierowców zawodowych w Niemczech

Wynagrodzenie za nadgodziny dla kierowców zawodowych w Niemczech

W wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Pracy z dnia 21.12.2016 r. niemiecki Federalny Trybunał Pracy określił warunki, na jakich pracownicy w Niemczech mogą występować o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny. W tym blogu na temat prawa pracy, […]


Czytaj więcej
Kontynuacja wypłaty pensji przez pracodawcę w przypadku choroby

Kontynuacja wypłaty pensji przez pracodawcę w przypadku choroby

Prawo do kontynuacji wypłaty pensji przez pracodawcę na podstawie „Ustawy o dalszym wypłaceniu wynagrodzenia” (Entgeltfortzahlungsgesetz) jest ważne dopiero wtedy, kiedy pracownik przepracował bez przerwy okres 4 tygodni. W czasie choroby wypłata wynagrodzenia, którą pracownik dostałby […]


Czytaj więcej