Kontynuacja wypłaty pensji przez pracodawcę w przypadku choroby

Prawo do kontynuacji wypłaty pensji przez pracodawcę na podstawie „Ustawy o dalszym wypłaceniu wynagrodzenia” (Entgeltfortzahlungsgesetz) jest ważne dopiero wtedy, kiedy pracownik przepracował bez przerwy okres 4 tygodni. W czasie choroby wypłata wynagrodzenia, którą pracownik dostałby nie będąc chorym, będzie kontynuowana.

Niezdolność do pracy musi być jedyną przyczyną uniemożliwiającą pracownikowi pracę. Jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy z innych powodów np. osobistych, nie ma on prawa do wypłaty wynagrodzenia.

Uprawnienie do wypłaty wynagrodzenia opiera się tzw. „Zasadzie wynagrodzenia”. Oznacza to, że z powody choroby, pracownik nie powinien być traktowany lepiej ani gorzej, niż gdyby był zdrowy i wykonywał swoją pracę.

Przykład: Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, o ustalonym 20-godzinnym, umownym czasie pracy, który również nie pracuje dłużej niż 20 godzin tygodniowo, jest uprawniony do wypłaty odszkodowania 20 godzin.

Nadgodziny (podstawowe wynagrodzenie i dodatki) są wykluczone z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Przykład: Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin (20 godzin tygodniowo) pracuje tymczasowo (np. jeden tydzień) 30 godzin. Jeśli nadgodziny są wykonywane regularnie przez dłuższy okres czasu, pracownikowi podczas choroby, również należy się wypłata przepracowanych nadgodzin.

W górnym przypadku dodatkowe 10 godzin są nadgodziny w sensie § 4 ust. 1 EFZG także pracodawca musi płacić wynagrodzenie tylko za 20 godzin. Również istnieją przepadki, gdzie dodatkowe godziny są nadgodziny w sensie ustawy EFZG.

Przykład: Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze pracuje przez 30 godzin w tygodniu przez rok, chociaż musi to zrobić tylko 20 godzin zgodnie z umową o pracę.

Jeśli pracownik musiał pracować w niedzielę lub dzień wolny od pracy, umowa lub układ zbiorowy przewiduje np. dodatek w wysokości 100% za przepracowane dni. Nie uwzględniono w dodatku do wynagrodzenia kosztów, które nie zostały poniesione przez pracownika w czasie niezdolności do pracy.


Blog

Wynagrodzenie za nadgodziny dla kierowców zawodowych w Niemczech

Wynagrodzenie za nadgodziny dla kierowców zawodowych w Niemczech

W wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Pracy z dnia 21.12.2016 r. niemiecki Federalny Trybunał Pracy określił warunki, na jakich pracownicy w Niemczech mogą występować o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny. W tym blogu na temat prawa pracy, […]


Czytaj więcej
Pracodawca płaci pensję za późno – jak reagować?

Pracodawca płaci pensję za późno – jak reagować?

Pensja jest podstawą finansową pracownika. Koszty bieżące muszą zostać pokryte. Tym bardziej ważna jest punktualna płatność od swojego pracodawcy. Jest to szczególnie uciążliwe, jeśli pracodawca płaci pensję zbyt późno. O ile pracownik musi spłacić dług […]


Czytaj więcej
Niewykorzystany urlop w Niemczech: Kiedy upływa uprawnienie do urlopu?

Niewykorzystany urlop w Niemczech: Kiedy upływa uprawnienie do urlopu?

Na podstawie niemieckiej federalnej ustawy o urlopach wypoczynkowych pracownicy muszą wykorzystać pozostały urlop do końca roku lub najpóźniej do 31 marca, w przeciwnym razie może on upłynąć. Dobra wiadomość dla polskojęzycznych pracowników, którzy mieszkają i […]


Czytaj więcej