Niewykorzystany urlop w Niemczech: Kiedy upływa uprawnienie do urlopu?

Na podstawie niemieckiej federalnej ustawy o urlopach wypoczynkowych pracownicy muszą wykorzystać pozostały urlop do końca roku lub najpóźniej do 31 marca, w przeciwnym razie może on upłynąć.

Dobra wiadomość dla polskojęzycznych pracowników, którzy mieszkają i pracują w Niemczech

Prawo pracownika do corocznego płatnego urlopu upływa zazwyczaj dopiero z końcem roku kalendarzowego, tylko w przypadku, gdy pracodawca wcześniej poinformował pracownika o przysługującym mu prawie do urlopu i terminach jego upłynięcia, a pracownik nie skorzystał z prawa do urlopu z własnej woli.

Nowe korzystne dla pracowników orzecznictwo niemieckiego Federalnego Sądu Pracy

Zgodnie z § 7 ust. 1 zdanie 1 niemieckiej federalnej ustawy o urlopach wypoczynkowych pracodawca ma prawo do ustalenia dokładnego okresu, w którym pracownik będzie przebywał na urlopie, biorąc pod uwagę życzenia pracownika dotyczące urlopu. Zgodnie z nowym orzecznictwem niemieckim Federalnego Trybunału Pracy, pracodawca jest zobowiązany do „zapewnienia, w sposób konkretny i całkowicie przejrzysty, że pracownik jest rzeczywiście w stanie skorzystać z corocznego płatnego urlopu, zwracając się do niego formalnie, w razie potrzeby, z formalnym żądaniem, aby to uczynił”.

Pracodawca musi wyraźnie i w odpowiednim czasie poinformować, że w przeciwnym razie urlop upłynie, jeśli pracownik go nie wykorzysta.

W związku z tym, co do zasady, wygaśnięcie urlopu może nastąpić tylko wtedy, gdy pracodawca najpierw wyraźnie zażądał od pracownika skorzystania z urlopu oraz jasno i z odpowiednim wyprzedzeniem poinformował go, że w przeciwnym razie urlop upłynie z końcem roku urlopowego lub okresu dozwolonego przeniesienia.

Czy mają Państwo pytania dotyczące roszczeń wynikających z umowy o pracę w związku z wypłatą urlopu? Prosimy o kontakt z nami.


Blog

Niemiecka umowa o pracę – wszystko co powinieneś wiedzieć na jej temat?

Niemiecka umowa o pracę – wszystko co powinieneś wiedzieć na jej temat?

Praca u naszych zachodnich sąsiadów kusi wyższymi zarobkami i lepszą opieką socjalną zatrudnionych. Z tego powodu wielu Polaków co roku podejmuje zatrudnienie u niemieckich przedsiębiorców. Planując wyjazd do Niemiec lub poszukując tam pracy, warto przed […]


Czytaj więcej
„Whistleblowing” w pracy – czy pracownik może złożyć doniesienie na swojego szefa?

„Whistleblowing” w pracy – czy pracownik może złożyć doniesienie na swojego szefa?

Pracownicy w przedsiębiorstwie nie mogą ujawniać tajemnic firmowych i biznesowych. Jest to powszechnie znane. Jednak od czasu do czasu w przedsiębiorstwie zdarza się, że niemieckie przepisy, dotyczące na przykład bezpieczeństwa przeciwpożarowego, BHP i higieny nie […]


Czytaj więcej
Niewykorzystany urlop w Niemczech: Kiedy upływa uprawnienie do urlopu?

Niewykorzystany urlop w Niemczech: Kiedy upływa uprawnienie do urlopu?

Na podstawie niemieckiej federalnej ustawy o urlopach wypoczynkowych pracownicy muszą wykorzystać pozostały urlop do końca roku lub najpóźniej do 31 marca, w przeciwnym razie może on upłynąć. Dobra wiadomość dla polskojęzycznych pracowników, którzy mieszkają i […]


Czytaj więcej