Pracodawca płaci pensję za późno – jak reagować?

Pensja jest podstawą finansową pracownika. Koszty bieżące muszą zostać pokryte. Tym bardziej ważna jest punktualna płatność od swojego pracodawcy.

Jest to szczególnie uciążliwe, jeśli pracodawca płaci pensję zbyt późno. O ile pracownik musi spłacić dług z kredytów, pracownik może zażądać tych kosztów jako odszkodowanie od swojego pracodawca.

Do czasu zmiany ustawy przed dniem 29.07.2014 r. było to przeszkodą. Pracownik musiał wykazać i udowodnić konkretną kwotę szkody.

Na podstawie § 288 ust. 5 kodeksu cywilnego niemieckiego („Bürgerliches Gesetzbuch“), wprowadzonego ze zmianą w ustawie z dnia 27.07.2014 r. pracownik może wystąpić o wypłacenie grzywny przez pracodawcę, która wynosi 40 EUR. Ma to na celu zachęcenie pracodawcy do zapłaty w odpowiednim czasie i „wyrównania“ niedogodności, na które został narażony pracownik.

Przykład: Pracodawca płaci pensję dopiero w piątym dniu miesiąca (pracodawca powinien zapłacić w pierwszym dniu miesiąca). W naszym przykładzie pracownik jest zobowiązany zapłacić za prąd, telefon komórkowy, ubezpieczenie zdrowotne i gaz. Nie można jednak odliczyć kwot z konta pracownika z powodu braku wystarczających sald kont bankowych. Bank pracownika pobierał za każdy bezpośredni powrót opłate w wysokośći 3,00 EUR.

Pracownik nadal musi zadeklarować swoje roszczenie wobec pracodawcy, ale nie musi już wykazać i udowodnić kwoty szkody. Pracownik może oczywiście stwierdzić wyższą stratę – która przekracza kwotę ryczałtową w wysokości 40,00 EUR. W tym celu jednak nadal musi być w stanie przedstawić i udowodnić konkretną kwotę szkody.

Przykład: Pracodawca wypłaca uzgodnioną pensję tydzień później niż jest to ustalone w umowie. Pracownik musi zapłacić miesięcznie kredyt budowlany w wysokości 800,00 EUR. Aby było to możliwe, musi zastawic samochód w lombardzie. Skutkiem jest poniesienie przez pracownika kosztów w wysokości 90,00 EUR. Pracownik może udowodnić ten koszt, poprzez pokazanie rachunku wystawionego przez lombard.


Blog

Pracodawca płaci pensję za późno – jak reagować?

Pracodawca płaci pensję za późno – jak reagować?

Pensja jest podstawą finansową pracownika. Koszty bieżące muszą zostać pokryte. Tym bardziej ważna jest punktualna płatność od swojego pracodawcy. Jest to szczególnie uciążliwe, jeśli pracodawca płaci pensję zbyt późno. O ile pracownik musi spłacić dług […]


Czytaj więcej
Zgłoszenie choroby niemieckiemu pracodawcy z Polski: Co należy wziąć pod uwagę?

Zgłoszenie choroby niemieckiemu pracodawcy z Polski: Co należy wziąć pod uwagę?

Wielu Polaków mieszkających i pracujących w Niemczech spędza wakacje z rodziną w Polsce. Wielu z naszych klientów staje przed pytaniem, co robić, jeśli zachorują Państwo w Polsce. Kontynuacja wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby Pracownicy, którzy […]


Czytaj więcej
Kontynuacja wypłaty pensji przez pracodawcę w przypadku choroby

Kontynuacja wypłaty pensji przez pracodawcę w przypadku choroby

Prawo do kontynuacji wypłaty pensji przez pracodawcę na podstawie „Ustawy o dalszym wypłaceniu wynagrodzenia” (Entgeltfortzahlungsgesetz) jest ważne dopiero wtedy, kiedy pracownik przepracował bez przerwy okres 4 tygodni. W czasie choroby wypłata wynagrodzenia, którą pracownik dostałby […]


Czytaj więcej