Czy otrzymaliście Państwo wypowiedzenie w formie pisemnej?

Pisemna forma wymaga własnoręcznego oryginalnego podpisu. Przesłanie lub doręczenie pisma wypowiedzenia przez e-mail (również skan), w formie kopii, SMS-a, lub ustne wypowiedzenie nie jest wystarczające do spełnienia wymogu formy pisemnej.