Zgłoszenie choroby niemieckiemu pracodawcy z Polski: Co należy wziąć pod uwagę?

Wielu Polaków mieszkających i pracujących w Niemczech spędza wakacje z rodziną w Polsce. Wielu z naszych klientów staje przed pytaniem, co robić, jeśli zachorują Państwo w Polsce.

Kontynuacja wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby

Pracownicy, którzy z powodu choroby stali się niezdolni do pracy, mają prawo do ciągłej wypłaty wynagrodzenia przez okres do sześciu tygodni, jeśli nie ponoszą winy, § 3 EFZG (niemiecka ustawa o kontynuacji wypłaty wynagrodzenia). W przypadku sporu pracownik musi udowodnić, że jest lub był faktycznie niezdolny do pracy.

W jaki sposób pracownik udowodni, że nie jest w stanie pracować z powodu choroby?

Pracownik jest zobowiązany do przedstawienia dowodu niezdolności do pracy z zaświadczeniem lekarskim o niezdolności do pracy. Jeżeli pracodawca nie chce wierzyć w niezdolność do pracy, musi przedstawić przed sądem okoliczności wskazujące na „poważne wątpliwości” odnośnie niezdolności do pracy pracownika. Wątpliwości takie mogą wynikać z zaświadczenia lekarskiego lub z okoliczności, w jakich się ono pojawiło.

Powiadomienie o chorobie z zagranicy: należy wybrać najszybszą możliwą metodę przekazania

Jeżeli pracownik staje się niezdolny do pracy za granicą, musi poinformować pracodawcę o niezdolności do pracy, prawdopodobnym czasie jej trwania oraz o swoim aktualnym adresie za granicą „w najszybszy możliwy sposób przekazania”. Ponadto należy również „niezwłocznie” poinformować kasę chorych o niezdolności do pracy i prawdopodobnym czasie jej trwania.

W ramach Unii Europejskiej, zgłaszanie jest uproszczone. Pracownik może spełnić obowiązek udowodnienia niezdolności do pracy, dostarczając zaświadczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza do polskiego ubezpieczyciela zdrowotnego na miejscu, a nie wysyłając je do pracodawcy. Pracodawca zostanie następnie poinformowany przez niemieckie ubezpieczenie zdrowotne, który z kolei został poinformowany przez polskie ubezpieczenie zdrowotne. Powoduje to opóźnienie w przekazywaniu informacji przez pracodawcę w porównaniu z ustawowym obowiązkiem dostarczania informacji.

Koszty przekazania ponosi pracodawca. W związku z tym, że pracodawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów, pracownik musi wybrać faktycznie najszybszą metodę przekazywania informacji, bez względu na związane z tym koszty. Z reguły powinna to być wiadomość telefoniczna.

Obowiązek powiadomienia o powrocie

Jeżeli pracownik niezdolny do pracy wraca do Niemiec, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy i kasy chorych o swoim powrocie.

Wartość dowodowa zagranicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy

Zgodnie z orzecznictwem, zaświadczenia o niezdolności do pracy z Polski mają zasadniczo taką samą wartość dowodową jak zaświadczenie wydane w Niemczech. Zaświadczenie musi jednak wykazać, że zagraniczny lekarz odróżnia chorobę od wynikającej z niej niezdolności do pracy.


Blog

„Whistleblowing” w pracy – czy pracownik może złożyć doniesienie na swojego szefa?

„Whistleblowing” w pracy – czy pracownik może złożyć doniesienie na swojego szefa?

Pracownicy w przedsiębiorstwie nie mogą ujawniać tajemnic firmowych i biznesowych. Jest to powszechnie znane. Jednak od czasu do czasu w przedsiębiorstwie zdarza się, że niemieckie przepisy, dotyczące na przykład bezpieczeństwa przeciwpożarowego, BHP i higieny nie […]


Czytaj więcej
Wynagrodzenie za nadgodziny dla kierowców zawodowych w Niemczech

Wynagrodzenie za nadgodziny dla kierowców zawodowych w Niemczech

W wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Pracy z dnia 21.12.2016 r. niemiecki Federalny Trybunał Pracy określił warunki, na jakich pracownicy w Niemczech mogą występować o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny. W tym blogu na temat prawa pracy, […]


Czytaj więcej
Pracodawca płaci pensję za późno – jak reagować?

Pracodawca płaci pensję za późno – jak reagować?

Pensja jest podstawą finansową pracownika. Koszty bieżące muszą zostać pokryte. Tym bardziej ważna jest punktualna płatność od swojego pracodawcy. Jest to szczególnie uciążliwe, jeśli pracodawca płaci pensję zbyt późno. O ile pracownik musi spłacić dług […]


Czytaj więcej